Franchise contract

Wilt u uw franchise contract laten aanpassen? Of een keer laten toetsen of deze voldoet aan relevante wetgeving of aansluit bij de actuele omstandigheden in uw franchiseorganisatie? Dan ben ik u graag van dienst.

 

Het opstellen of aanpassen van uw franchise contract

Bij het opstellen of aanpassen van uw franchise contract werk ik samen met een jurist. Ik introduceer u graag bij een in franchising gespecialiseerde jurist maar desgewenst werk ik ook graag samen met uw vaste jurist.

Intake

In het intakegesprek met de jurist nemen we de onderwerpen die een plek moeten krijgen in de nieuwe overeenkomst of die moeten worden aangepast in de nieuwe overeenkomst met elkaar door. Ook kijken we naar de wijze waarop uw franchisenemers bij de wijziging(en) betrokken moeten worden. Draagvlak bij uw franchisenemers is immers van groot belang voor een goede samenwerking. Een goede intake zorgt voor een efficiënte aanpassing van uw contract.

Concept en definitieve franchise contract

De jurist stelt een conceptversie op van uw contract die met u wordt doorgenomen. Na een of meer wijzigingsrondes wordt de definitieve versie van uw vernieuwde franchise contract opgeleverd.

Leeswijzer

Desgewenst maak ik een leeswijzer voor u bij het franchise contract. Een leeswijzer geeft een toelichting en uittleg op de artikelen in de franchiseovereenkomst. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd waarom bepaalde verplichtingen nodig zijn voor het succes van de franchiseformule of waarom het nodig is om in specifieke situaties met boeteclausules te werken ter bescherming van de formule en alle aangesloten franchisenemers. Doordat de leeswijzer in begrijpelijke taal wordt opgesteld, wordt voorkomen dat uw kandidaat-franchisenemers onnodig afhaken bij het lezen van het franchise contract.

 

Wet Franchise en overige relevante wetgeving

Bij het opstellen of aanpassen van contracten spelen we in op de verwachte Wet Franchise. Deze wet stelt een aantal eisen aan zowel franchisegever als franchisenemer. Voor u als franchisegever gelden bijvoorbeeld specifieke bepalingen ten aanzien van informatievoorziening aan nieuwe en bestaande franchisenemers. Daarnaast gaat de wet in op overleg tussen u en uw franchisenemers, bijvoorbeeld met betrekking tot grote wijzigingen in de formule.

Naast de nieuwe franchise wetgeving kijken we bij het maken van contracten ook naar overige relevante wetgeving. U kunt hierbij denken aan wetgeving die specifiek ingaat op commerciële samenwerking of mededinging in uw  branche.

Meer weten

Wilt u meer informatie hoe ik u help bij het opstellen of wijzigen van uw franchise contract? Neem dan contact op.

Maurice van Rijn