Wilt u een  franchiseformule starten? Laat u dan adviseren en ondersteunen door Franchiseadviesbureau Van Rijn. Ik help u graag om optimaal van start te gaan als franchisegever.

Het starten van uw franchiseformule 

Zodra u zeker weet dat franchising een goede strategie is voor uw formule, help ik u graag met het ontwikkelen van uw franchiseformule. Dit omvat onder meer:

  • advisering met betrekking tot samenwerkingsafspraken tussen franchisegever en franchisenemer
  • het opstellen van financiële projecties waaronder investeringen en exploitatieverwachtingen van franchisenemer en franchisegever
  • het ontwikkelen van een passend franchise vergoedingensysteem
  • hulp bij het opzetten en starten van uw franchiseformule
  • ontwikkeling of advies bij het maken van een franchise handboek of formulehandboek
  • het opstellen van een franchise overeenkomst die commercieel en juridisch goed aansluit op franchise wetgeving en uw formule \
  • advies en hulp bij het maken of samenstellen van overige franchise documenten zoals een Precontractueel Informatie Document

1. De kenmerken van uw franchiseformule bepalen

Om straks een franchiseformule te kunnen starten zult u van uw formule een franchiseformule moeten maken. De eerste stap is daarom het ontwikkelen van uw franchiseformule. In deze fase help ik u om de uitgangspunten van uw franchiseformule te bepalen. Dit doen we op een dusdanige manier dat er zoveel mogelijk synergie wordt verwacht tussen uw formule en uw franchisenemers. We willen immers dat uw formule profiteert van het ondernemerschap van de franchisenemer, maar het omgekeerde moet ook het geval zijn. Uw formule moet de bedrijfsvoering van uw franchisenemer aantoonbaar versterken om zo ook op langere termijn aantrekkelijk te blijven voor franchisenemers.

 

Samenwerkingsafspraken tussen franchisegever en franchisenemer

U wilt natuurlijk dat uw toekomstige franchisenemer uw formule toepast volgens het oorspronkelijke succesmodel. Om dit te stimuleren, is het van belang om goed te bepalen op welke wijze de franchisenemer uw formule moet toepassen. Daarnaast is het belang om te bepalen op welke wijze u uw franchisenemers hierbij begeleidt en ondersteunt. Ik help u om hierbij goede keuzes te maken of slimme accenten te leggen.

Om uw franchiseformule succesvol te maken zult u ook aandacht moeten besteden aan overige zaken. De meeste bekende hiervan zijn  overleg met franchisenemers en werving en selectie van franchisenemers. Maar er zijn afhankelijk van uw branche formule en wensen nog veel meer zaken denkbaar.

 

Franchisevergoedingen en overige financiële afspraken met betrekking tot de franchise

Als vergoeding voor het gebruik maken van de formule en de hieraan verbonden voordelen betalen franchisenemers doorgaans een of meer vergoedingen zoals een franchise fee. Om de financiële kant van de samenwerking ook goed te organiseren, help ik u om een vergoedingensysteem te ontwikkelen. Afhankelijk van de situatie en uw wensen stel ik hierbij ook een financieel rekenmodel op. Hierdoor krijgt u een nog beter inzicht in het verdienmodel van uw franchiseformule voor u en uw franchisenemers.

Levert u producten of diensten aan uw franchisenemers of speelt u een andere rol op het gebied van inkoop? Dan help ik u graag met het opstellen van bijbehorende financiële afspraken zoals het bepalen van een distributiemarge of een bonussysteem. Werkt u met een landelijke webshop voor uw franchiseformule? Dan geef ik u graag advies met betrekking tot de verdeling van opbrengsten en kosten.

 

Plan van aanpak tot en met de start van uw franchiseformule

Nu de basis van uw franchiseformule staat, is het tijd om vast te stellen wat er nodig is om daadwerkelijk om franchiseformule te kunnen starten. In een praktisch plan van aanpak help ik u om te bepalen wat er nog moet gebeuren en in welke volgorde dit het beste kan plaatsvinden.

2. Uw franchiseformule uitwerken en vastleggen

Essentieel voor het succes van uw franchiseformule is dat uw franchisenemers moeten weten hoe zij uw formule moeten toepassen. Daarnaast moeten uw franchisenemers weten wat hun taken zijn in de samenwerking. Nadat de uitgangspunten van de franchiseformule zijn bepaald is het daarom de logische volgende stap dat u de franchiseformule verder uitwerkt en vastlegt. Dit gebeurt onder meer in de vorm van diverse franchisedocumenten.

 

Onmisbaar bij de start van uw franchiseformule; een handboek en een overeenkomst

Met een goed franchisehandboek stimuleert u dat uw franchisenemers uw formule optimaal toepassen. Bovendien geeft u hiermee kandidaat-franchisenemers een professionele indruk van uw franchiseformule. Ik stel dit franchisehandboek graag voor u op. Wilt u het handboek liever zelf schrijven dan geef ik u graag advies en praktische tips.

Samen met uw jurist of een van de juristen uit mijn netwerk stel ik een franchiseovereenkomst voor u op. Hierbij zorgen we er voor dat deze een goed beeld geeft van de samenwerking. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze voldoet aan relevante wet- en regelgeving voor franchising zoals de Wet franchise. Desgewenst zorgen we tevens voor overige documenten, variërend van het opstellen van Algemene voorwaarden tot het maken van een leeswijzer voor kandidaat-franchisenemers.

 

Overige informatie voor beoogde franchisenemers

Sinds de invoering van de Wet franchise op 1 januari 2021 bent u verplicht om specifieke informatie over uw franchiseformule te verstrekken aan kandidaat-franchisenemers. Om hier goed aan te voldoen kan ik u helpen met het opstellen van een Precontractueel Informatie Document. Met dit document helpt u uw franchisenemers om weloverwogen franchisenemer te worden.

3. Uw organisatie voorbereiden en uw franchiseformule starten

De laatste stap in het starten van uw franchiseformule is dat u uw organisatie en uzelf voorbereid om het starten als franchisegever.

 

Uw organisatie voorbereiden op de start van uw franchiseformule

Om uw franchiseformule succesvol te kunnen managen en te laten groeien, heeft u als franchisegever straks een professionele organisatie nodig. Afhankelijk van de omstandigheden help ik u graag bij het inrichten van uw eigen service organisatie als franchisegever. Dit kan variëren van advies over het ontwikkelen of aanschaffen van franchise tools tot hulp bij het werven of opleiden van uw franchise manager of formulemanager.

 

Werving en selectie van uw eerste franchisenemers

Ik help u in deze fase om uw organisatie klaar te maken om succesvol franchisenemers te kunnen werven en selecteren. Hierbij kunt u onder meer denken aan het ontwikkelen van een goede franchise recruitment procedure of een franchise recruitment strategie

 

Begeleiding bij het starten van uw franchiseformule

Ook help ik u desgewenst om uw eerste franchisenemers goed te kunnen begeleiden bij de start. Hierbij kunt u onder meer denken aan het samenstellen van een goede startopleiding voor uw franchisenemers.

Verder praten over het starten van uw franchiseformule?

Wilt een keer vrijblijvend van gedachten wisselen over het starten van uw franchiseformule? Dan maak ik graag een afspraak met u om hier vrijblijvend over verder te praten.

franchise adviesbureau; franchise adviseur