Precontractueel Informatie Document

Wilt u meer weten over de betekenis van het begrip Precontractueel Informatie Document? Dan geef ik u hier graag een nadere uitleg. Bent u franchisegever of franchisenemer en heeft u hulp of advies nodig? Neem dan contact met mij op.

 

Wat is een Precontractueel Informatie Document?

Het Precontractueel Informatie Document, ook wel genaamd PID, is een informatief document waarmee een franchisegever informatie verstrekt aan een kandidaat-franchisegever. Het document wordt gebruikt in de fase die voorafgaat aan het ondertekenen van een franchiseovereenkomst Dit noemen we ook wel de precontractuele fase.

 

Belangrijk voor franchisegever en franchisenemer 

 

Het belang van een Precontractueel Informatie Document voor de franchisenemer

Met de komst van de Wet franchise is de franchisegever nu ook bij wet verplicht om u goede en zo volledig mogelijke informatie te geven over de franchiseformule en/of de beoogde vestiging en vestigingslocatie. Wanneer een franchisegever gebruik maakt van een PID krijgt u veel relevante informatie in één document. Samen met de franchiseovereenkomst en inzage in het franchisehandboek heeft u zo een goed beeld van de franchiseformule.

 

Het belang van het Precontractueel Informatie Document voor een franchisegever

Met een PID slaat u twee vliegen in één klap. U zorgt voor goede informatie voor kandidaat-franchisenemers en u voldoet gelijk aan de eisen die de Wet franchise stelt aan informatievoorziening in de precontractuele fase.

 

Welke informatie bevat een Precontractueel Informatie Document?

Doorgaans moet een PID de volgende informatie bevatten:

  • van de franchisenemer gevraagde investeringen;
  • franchisevergoedingen en overige betalingsverplichtingen;
  • informatie over franchise overleg en organen zoals een Vereniging van franchisenemers;
  • informatie over de financiële positie van de franchisegever;
  • voor zover relevant; financiële gegevens met betrekking tot de locatie van de franchiseonderneming of gegevens van vergelijkbaar geachte reeds bestaande franchiseondernemingen;
  • overige informatie waarvan de franchisegever kan vermoeden dat deze voor een kandidaat-franchisenemer van belang is voor de keuze om wel of niet de franchiseovereenkomst aan te gaan.

Het opstellen van een Precontractueel Informatie Document is altijd maatwerk. Voor elke formule moet de bijpassende informatie worden verzameld en op duidelijke manier worden gepresenteerd. Een franchise consultant en een jurist met ervaring in franchising kunnen u hierbij helpen.

Hoe ik u help

Bent u franchisegever dan help ik u graag met het opstellen of verbeteren van uw Precontractueel Informatie Document.

Informatieverzameling

Eerst verzamel ik samen met u de informatie die in uw situatie wordt opgenomen in het document.

Het opstellen van de tekst

Vervolgens zorg ik in afstemming met de betrokken juridisch adviseur voor een tekst die zowel juridisch accuraat als commercieel wervend is. Het gaat immers om een document dat bedoeld is voor iemand die u graag als franchisenemer in uw franchiseorganiatie verwelkomt!

Het opleveren van het sjabloon

Wat u krijgt opgeleverd is een sjabloonbestand. U kunt dit sjabloon per kandidaat-franchisenemer zelf eenvoudig op maat maken en verstrekken.

Advies nodig?

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

franchise consultant Maurice van Rijn