Wat is een franchisehandboek?

Een franchisehandboek is een operationele handleiding voor de franchisenemer. In het handboek vindt de franchisenemer hoe hij of zij de franchiseformule optimaal toepast in zijn of haar bedrijfsvoering. Daarnaast staat in het handboek uitgebreide informatie over de samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever. U kunt hierbij denken aan ondersteuning van de franchisenemer door de franchisegever en overleg tussen franchisenemer en franchisegever.

 

Het belang van een goed handboek

De franchisegever heeft er belang bij dat hij de kennis die nodig is om de formule goed toe te passen, overdraagt aan zijn franchisenemers. Daarnaast heeft de franchisegever het handboek nodig om franchisenemers te kunnen werven.

Om een franchiseformule te kunnen toepassen heeft een franchisenemer informatie nodig. Ook voor een franchisenemer is een handboek dus onmisbaar.

Staat u op het punt om franchisenemer te worden dan geeft een franchisehandboek een beeld van de formule en de franchiseorganisatie.

 

De relatie tussen het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst geeft normaal gesproken een omschrijving van de formule en gaat in op de rechten en plichten van franchisenemer en franchisenemer in de onderlinge samenwerking. Ook het franchisehandboek gaat in op de formule en de samenwerking, maar doet dit meer gedetailleerd. Daarom wordt in de meeste overeenkomsten op verschillende plekken voor meer informatie verwezen naar het handboek.

Een veel gehoorde uitspraak van franchisegevers is “het franchisehandboek is onlosmakelijk verbonden met de franchiseovereenkomst”. Voor een franchisenemer betekent dit dat hij bepaalde instructies en richtlijnen in een handboek verplicht moet opvolgen, net als verplichtingen die in de franchiseovereenkomst staan. Dit is noodzakelijk voor een succesvolle toepassing van de formule. De franchisegever moet er wel op letten dat een uitwerking in een handboek aansluit op de strekking van de franchiseovereenkomst. Daarnaast mag dit geen onredelijke gevolgen met zich meebrengen voor de franchisenemer.

 

Het handboek gebruiken voor begeleiding en werving

Het franchisehandboek is zowel van belang voor het begeleiden als het werven van franchisenemers. Met een functioneel en aantrekkelijk franchisehandboek kan een franchisegever zich in positieve zin onderscheiden.

 

De rol van het handboek bij het begeleiden van franchisenemers

Het franchisehandboek is in de eerste plaats belangrijk voor het overdragen van relevante formulekennis aan de franchisenemer. Hierdoor is het een belangrijk instrument in de begeleiding van franchisenemers door de franchisegever.

Hoe beter de informatie in het franchisehandboek, des te beter de franchisenemer de formule kan toepassen en hoe hoger hij of zij de overdracht van kennis door de franchisegever waardeert. Daarnaast hoeven de franchisenemer hierdoor minder vaak dezelfde terugkerende vragen te stellen aan de franchisegever.

 

Het franchisehandboek en de werving van franchisenemers

Het handboek is hét document bij uitstek om een kandidaat-franchisenemer een goed beeld te geven van de franchiseformule en franchiseorganisatie.

Natuurlijk is het voor een kandaat-franchisenemer belangrijk dat deze zich voldoende kan verdiepen in het handboek voordat hij of zij de franchiseovereenkomst ondertekent. Omdat het handboek normaliter veel vertrouwelijke informatie bevat, bieden de meeste franchisegevers echter pas vlak voor het ondertekenen van de franchiseovereenkomst inzage in het handboek. Vervolgens wordt het handboek – in bruikleen – verstrekt nadat de overeenkomst is ondertekend.

 

Handboekbeheer

 

Wanneer maak je een franchisehandboek

Het succes van de eerste franchisevestiging opent de deuren voor succesvolle werving van meer franchisenemers. Het is daarom belangrijk dat een franchisegever vanaf de start van de franchiseformule werkt met een goed franchisehandboek.

Belangrijke aandachtspunten bij het maken van het handboek zijn een goede inhoudsopgave, het zorgen voor een methodiek waardoor u efficiënt wijzigingen kunt doorvoeren en de koppeling tussen het handboek en de franchiseovereenkomst.

 

Het bijhouden van een franchisehandboek

Een franchisehandboek zal ook regelmatig aangepast moeten worden. Het moet namelijk mee veranderen met de formule en de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer.

Het goed bijhouden van een handboek is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Toch is het belangrijk dat dit gebeurt. Je kunt het beheren van een handboek makkelijker maken. Denk aan het gebruiken van een online omgeving of het benoemen van verantwoordelijke managers of hoofdstukbeheerders.

Wilt u meer weten?

Wordt u franchisegever en wilt u een handboek laten opstellen? Of bent u al franchisegever en wilt u een keer uw handboek door een specialist laten bekijken? Neem dan gerust contact met mij op voor meer informatie.

franchise consultant Maurice van Rijn