Wat is een franchiseovereenkomst? En wat zijn typische onderwerpen die terugkomen in deze overeenkomst? Graag gaan we hier nader in op de betekenis van de franchiseovereenkomst in franchising.

Wat is een franchiseovereenkomst?

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst tussen franchisegever en franchisenemer, waarin zij afspraken maken over het gebruik van de franchiseformule en de onderlinge samenwerking.

Belangrijke onderwerpen

 

Informatie over de formule

De franchiseovereenkomst bevat informatie over uw franchiseformule. U kunt hierbij denken aan een formuledefinitie, spelregels met betrekking tot het gebruiken van handelsnaam en afspraken met betrekking tot de exploitatie van de franchiseonderneming. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het assortiment of dienstenpakket en formulekenmerken met betrekking tot verkoop, inkoop, marketing, ICT en administratie.

 

Informatie over de samenwerking

In de franchiseovereenkomst staan de rechten en plichten van franchisenemer én franchisegever. Belangrijk is dat het overzicht van afspraken evenwichtig en volledig is. Zo moet uit de overeenkomst blijken welke verplichtingen zowel franchisegever als franchisenemer hebben. En moet de overeenkomst duidelijkheid geven of er sprake is van hard franchising of soft franchising.

Uiteraard komen alle relevante onderdelen aan bod. Denk hier bij aan bepalingen over ondersteuning van de franchisenemer, overleg tussen franchisegever en franchisenemer, uitwisseling van informatie en de vergoedingen die een franchisenemer betaalt.

Goed om te weten

 

Wet franchise

Sinds 1 januari 2023 moeten alle franchiseovereenkomsten in Nederland voldoen aan de Wet franchise. Deze wet bevat een aantal specifieke verplichtingen voor franchisegevers en franchisenemers. De verplichtingen hebben betrekking op het aangaan van de overeenkomst, de periode gedurende de overeenkomst en het beëindigen van de overeenkomst.

 

De franchiseovereenkomst is meestal gekoppeld aan het franchisehandboek

Een franchiseovereenkomst geeft geen gedetailleerde omschrijving van een franchiseformule. Voor uitgebreide informatie wordt meestal verwezen naar het franchisehandboek. Omdat beide documenten met elkaar verbonden zijn is het belangrijk om goed te letten op de verwijzingen naar het handboek in de overeenkomst, ook bij toekomstige updates van deze documenten.

Hulp of advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een franchiseovereenkomst of bij het aanpassen van uw franchiseovereenkomst? Of wilt u franchisenemer worden en wilt u uitleg of advies over een aan u voorgelegde overeenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op.

franchise adviesbureau; franchise adviseur