Overlegorganen

Heeft u behoefte aan ondersteuning of begeleiding van overlegorganen binnen uw franchiseorganisatie? Praat dan eens met Franchiseadviesbureau Van Rijn.

Het opzetten van franchiseoverleg

Als franchisegever is het belangrijk om structureel te overleggen met uw franchisenemers. Bijvoorbeeld via jaarlijks formule overleg. Of in de vorm van regelmatige vergaderingen tussen u en het bestuur van de franchisenemersvereniging, al dan niet in de vorm van franchiseraadbijeenkomsten. Maar u wilt natuurlijk ook dat dit overleg effectief is en op efficiënte wijze verloopt.

Franchiseadviesbureau Van Rijn helpt u graag met het opzetten van overleg tussen u en uw franchisenemers. Hierbij kunt u onder meer denken aan het oprichten van een franchiseraad of het installeren van commissies.

Extern voorzitterschap van overleg met uw franchisenemers

Als externe voorzitter van overleg met uw franchisenemers, zoals overleg met uw franchiseraad of het bestuur van de franchisenemersvereniging, zorg ik ervoor dat u en uw franchisenemers constructief met elkaar overleggen. Ik doe dit onder meer door te bewaken dat de belangrijkste agendapunten ook daadwerkelijk de ruimte krijgen en dat franchisegever en franchisenemers in een goede dialoog zijn en blijven, met oog voor wederzijdse belangen. Zo bevordert u dat uw vergaderingen zowel productief als prettig verlopen.

Begeleiding en advisering van commissies

Veel franchiseorganisaties maken gebruik van commissies of werkgroepen die zich bezighouden met specifieke onderwerpen zoals assortiment, marketing of automatisering. Hierbij kan het soms handig zijn dat u wordt begeleid door een externe franchise specialist. De bundeling van kennis en ervaring zorgt hierbij voor een snelle en effectieve uitwisseling van ideeën en ervaring. Bovendien kan Franchiseadviesbureau Van Rijn u helpen om goed evenwicht te houden tussen individuele en gezamenlijke belangen. Uiteindelijk dienen de commissies ertoe om uw formule vooruit te helpen!

Meer weten?

Wilt u persoonlijk van gedachten wisselen over de manier waarop ik kan helpen bij de begeleiding van overlegorganen in uw franchiseorganisatie? Neem dan contact met mij op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

franchiseadviseur