Rendement verbeteren

Wilt u het rendement van uw franchiseformule verbeteren? Praat dan eens met Franchiseadviesbureau Van Rijn. Ik help u graag om uw franchiseformule nog beter te benutten, te optimaliseren of verder te ontwikkelen.

Franchiseformule benutten

Wanneer u het rendement van uw franchiseorganisatie wilt verbeteren, ligt het voor de hand dat u kijkt of uw formule nog aansluit bij de verwachtingen van klanten en franchisenemers. Wat minder vaak gebeurt is dat er wordt gekeken of de formule in haar huidige vorm beter kan worden benut. En toch is dit juist wat u het beste eerst kunt doen voordat u overweegt om iets aan uw formule te veranderen.

Juist bij franchising, waarbij het gaat om het kopiëren van een succesvol business model, is het van belang dat u uitgaat van de kracht van uw formule en dat uw franchisenemers de formule toepassen volgens het oorspronkelijke model. Dit model is immers bewezen of aantoonbaar succesvol gebleken. Franchiseadviesbureau Van Rijn helpt u graag om uw franchiseformule beter te benutten. We inventariseren waar de verbeterpunten liggen, brengen verbeterpunten in kaart en helpen u om deze te implementeren.

Rendementsverbetering door ontwikkeling van de franchiseformule

In een moderne franchiseorganisatie is het van belang dat systematische formuleontwikkeling een vaste plek krijgt in uw management jaarplan. Natuurlijk kan het gebeuren dat u door een onverwachte externe ontwikkeling moet schakelen. In alle gevallen is het echter slim om er voor te zorgen dat u pro-actief, structureel en systematisch uw formule kunt door ontwikkelen. Verandering wordt hierdoor als het ware een continu en organisch proces. Het voordeel hiervan is bovendien dat u uw franchisenemers nog beter betrekt bij het ontwikkelen van uw formule.

Wat de aanleiding en situatie ook is, graag adviseer ik u hoe u actief kunt sturen op ontwikkeling en verbetering van uw formule. Hierbij gaat het allereerst om een doordachte formulestrategie. Daarnaast gaat het om communicatie met franchisenemers en andere aspecten verbonden aan voorbereiding, implementatie en borging.

Wanneer u formuleontwikkeling een structureel karakter wilt geven kan dit ook zonder dat er een acute aanleiding is voor het aanpassen van uw formule. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar het opzetten van een goed management informatie systeem of hulp bij het systematisch delen van kennis met uw franchisenemers.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat het u kan opleveren als u Franchiseadviesbureau Van Rijn inhuurt als franchise management consultant? Neem dan contact met mij op voor het inplannen van een gratis oriëntatiegesprek.

franchiseadviseur