Franchiseformule opzetten

Wilt u een franchise opzetten en van uw formule een franchiseformule maken? Laat u dan adviseren door Franchiseadviesbureau Van Rijn. Ik help u graag om een succesvolle franchisegever te worden.

Een franchiseformule starten als franchisegever

Wanneer u van uw formule een franchiseformule maakt wordt u franchisegever. Hier komt het nodige bij kijken. Bovendien is een goede formule nog niet automatisch een goede franchiseformule. Daarom is het goed om u bij de start van uw franchiseformule te laten adviseren door een ervaren franchise specialist.

Franchisegever worden

Wilt u weten wat franchisegever worden inhoudt? Dan adviseer ik u graag over de rol en de functie van de franchisegever in de samenwerking met franchisenemers. Of ik vertel u meer over aspecten die voor u als franchisegever van belang zijn, zoals wetgeving op het gebied van franchising.

De haalbaarheid en wenselijkheid van een franchiseformule

Voordat u start met het opzetten van een franchiseformule is het goed dat u zeker weet dat uw formule geschikt is om toe te passen als franchiseformule. Soms is dit direct duidelijk. In sommige gevallen is het verstandig dat ik u help met nader onderzoek naar de haalbaarheid van een franchiseformule.

Wanneer uw formule geschikt is voor franchising, betekent dit natuurlijk nog niet dat u moet gaan franchisen. De vraag ‘wil ik een franchiseformule starten?’ is minstens zo belangrijk als de vraag ‘kan ik een franchiseformule starten?’. Graag help ik u om een goede afweging hierin te kunnen maken.

Waarom een franchiseformule opzetten

Heeft een business concept of formule die aantoonbaar succesvol is? Dan heeft u een belangrijke succesvoorwaarde voor franchising ingevuld. Echter, een goede formule is nog niet automatisch een goede franchiseformule. Zo moeten er eerst goede samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen u en uw franchisenemers. En dient u bepaalde processen in uw formule en organisatie aan te passen op het samenwerken met en ondersteunen van franchisenemers. Daarom zult u eerst uw franchise moeten opzetten, voordat u deze kunt starten.

Een franchiseformule opzetten in twee stappen

Wilt u op een effectieve en efficiënte manier uw franchiseformule opzetten? Dan adviseer ik u om dit te doen in de volgende volgorde:

  1. Het bepalen van uw franchiseformule.
  2. Het vastleggen van uw franchiseformule.

Het bepalen van uw franchiseformule

Stap in in het opzetten van uw franchiseformule is het bepalen van uitgangspunten. Door het verdelen van taken in de franchiseformule tussen franchisenemer en franchisegever, ontstaat een helder beeld van het franchise business model en het profiel van uw franchisenemer.

Een goede franchisestrategie

Wanneer u vermoedt dat u uw franchisestrategie nog onvoldoende is ontwikkeld, adviseer ik u graag bij het opstellen hiervan. U kunt hierbij onder meer denken aan het goed definiëren van uw franchisenemersdoelgroep en het slim positioneren van uw franchiseformule in de markt. Uiteraard laten we uw franchisestrategie optimaal aansluiten op uw bestaande strategische uitgangspunten zoals missie, klantbeloften of kernwaarden.

 

Het opstellen van samenwerkingsafpraken

Omdat het bij franchising gaat om intensief samenwerken en veelal grote financiële belangen, is het opstellen van samenwerkingsafspraken tussen franchisenemer en franchisegever van cruciaal belang. Graag adviseer ik u bij het maken van effectieve en efficiënte samenwerkingsafspraken. Hierbij kijken we onder meer naar de rol en bijbehorende taken van franchisenemer, franchisegever en eventuele overige betrokkenen zoals leveranciers of strategische partners. Uiteindelijk moeten de taken zo zijn verdeeld dat zowel formule, franchisenemer als franchisegever hiervan optimaal kunnen profiteren.

 

Franchise fee en overige financiële samenwerkingsafspraken

U gaat een langdurige samenwerking aan met ondernemers. Een gevoel van ‘win-win’ bij zowel franchisenemer als franchisegever is essentieel. Uw vergoedingensysteem speelt hierin een belangrijke rol. Heeft u advies nodig bij het opstellen van uw vergoedingensysteem? Dan adviseer ik u graag bij het vaststellen van een passende franchise fee of overige vergoedingen zoals een marketing fee of een automatiseringsbijdrage. Daarnaast help ik u met het bepalen of toetsen van overige financiële samenwerkingsafspraken, zoals marges of opslagen bij gezamenlijke inkoop of logistiek of het verdelen van marges, investeringen en kosten bij online verkoop.

 

Het doorrekenen van samenwerkingsafspraken

Een franchiseformule moet ook financieel aantrekkelijk zijn, zowel voor de franchisenemer als voor de franchisegever. Daarom help ik u graag om de  opgestelde samenwerkingsafspraken financieel door te rekenen voordat u deze verder uitwerkt en vastlegt. Hierbij brengen we de verwachte investering en de verwachte gevolgen voor de bedrijfsvoering van franchisenemer en franchisegever in kaart.

Afhankelijk van de situatie en uw wensen maken we bij het doorrekenen van beoogde samenwerkingsafspraken gebruik van een financieel rekenmodel. In dit model zijn de verwachte investeringen en exploitatieresultaten van franchisenemer en franchisegever aan elkaar gekoppeld. Zo krijgt u beter inzicht in het verdienmodel van de franchiseformule voor u en uw franchisenemers.

Het vastleggen van de franchiseformule

Bij een goede franchiseformule moet niet alleen voor u maar ook voor uw franchisenemers en voor uw medewerkers precies duidelijk zijn hoe de franchiseformule werkt. Daarnaast moet duidelijk zijn voor eenieder hoe de samenwerking in elkaar zit en wat hierbij de praktische en juridische spelregels zijn. De laatste cruciale stap in het opzetten van uw franchise is daarom het vastleggen hiervan.

Het franchisehandboek

Met een goed franchisehandboek stimuleert u dat franchisenemers uw formule optimaal toepassen. Bovendien geeft u zo kandidaat-franchisenemers een professionele indruk van uw franchiseformule. Franchiseadviesbureau Van Rijn stelt graag een professioneel formulehandboek voor u op. Wilt u het handboek liever volledig zelf schrijven dan geef ik u graag advies of een training hoe u uw handboek kunt opstellen.

 

De franchiseovereenkomst

Samen met uw vaste jurist of een van de in franchising gespecialiseerde juristen uit mijn netwerk, stel ik een franchiseovereenkomst voor u op die een goed beeld geeft van uw franchiseformule en de samenwerking tussen u en uw franchisenemer.
De franchiseovereenkomst sluit vanzelfsprekend aan op relevante wetgeving voor franchising zoals de Wet franchise. Daarnaast zorgen we desgewenst voor aanvullende juridische documenten, van Algemene voorwaarden tot een handige leeswijzer bij de overeenkomst.

 

Relevante informatie voor kandidaat-franchisenemers

Sinds de invoering van de Wet franchise op 1 januari 2021 bent u verplicht om specifieke informatie over uw franchiseformule te verstrekken aan kandidaat-franchisenemers. Om hier goed aan te voldoen kan ik u helpen met het opstellen van een Precontractueel Informatie Document. Met dit document helpt u uw franchisenemers om weloverwogen franchisenemer te worden.

Verder praten over het opzetten van uw franchiseformule

Wilt een keer vrijblijvend van gedachten wisselen over het opzetten van een franchise? Of wilt u advies over het starten van een franchiseformule als franchisegever? Neem dan contact met mij op.

franchiseadviseur