Wilt u een franchiseformule opzetten? Dan helpt Franchiseadviesbureau Van Rijn helpt u graag met advies en ondersteuning.

 

Een goede formule is niet automatisch een goede franchiseformule.

Waarschijnlijk hebt u een formule die zichzelf in uw branche succesvol heeft bewezen. U overweegt nu verdere groei via franchising. Een goede formule is echter niet automatisch ook een goede franchiseformule.

Wanneer u franchisegever wordt gaat u samenwerken met zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico hun bedrijf op basis van uw franchiseformule exploiteren. Om succesvol te zijn zult u franchisenemers moeten werven die passen bij uw formule. Deze franchisenemers moet u vervolgens ondersteunen om hen te helpen om uw formule optimaal toe te passen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het beheren en doorontwikkelen van uw formule. De markt en uw concurrenten staan immers niet stil. En last but not least, uw franchiseformule zal rendement op moeten leveren voor u en uw franchisenemers. Kortom, wilt u een succesvolle franchiseformule opzetten dan is een goede voorbereiding cruciaal.

 

Moet ik onderzoek doen voor ik kan starten met het opzetten van mijn franchiseformule?

Voordat u van start gaat met het uitwerken en vastleggen van uw franchiseformule, is het goed om eerst te bepalen of u franchisegever wilt worden. Hierbij zijn twee vragen van belang. Dit zijn:

 • Is uw formule geschikt voor franchising?
 • Is franchising de juiste strategie voor uw formule?

Het bepalen of uw formule geschikt is voor franchising is meestal niet ingewikkeld. De vraag of franchising de juiste strategie is om uw formule te laten groeien, is soms minder snel te beantwoorden. Ik geef u graag advies op maat of franchising ook voor uw formule de beste groeistrategie is.

 

Kan ik een franchiseformule starten als ik nog geen formule heb?

Een simpele definitie van franchising is ook wel ‘het kopiëren van succes’. De meeste franchiseformules worden dan ook ontwikkeld op basis van een bestaande formule, die haar waarde al ruimschoots in de praktijk heeft bewezen. In uitzonderingsgevallen is het echter mogelijk om ‘vanaf scratch’ een franchiseformule op te zetten. Dit stelt wel extra eisen aan uw ontwikkeltraject. Zo zult u onder meer een testfase of pilotfase moeten organiseren, zodat de werking van de formule grondig kan worden getest.

 

Hoe ik u help bij het opzetten van uw franchiseformule

Bij het starten van uw franchiseformule maak ik onderscheid in twee fasen, de planfase en de ontwikkelfase.

 

Planfase

De planfase is de denkfase van uw franchiseformule. In deze fase adviseer ik u bij het maken van belangrijke keuzes ten aanzien van uw franchiseformule. Cruciaal hierin is het samenwerkingsmodel, oftewel de wijze van samenwerking tussen u en uw franchisenemers. Hierbij komen vragen aan bod zoals:

 • Wat zijn de succesfactoren van mijn formule?
 • Wat is het franchise business model voor de franchisenemer?
 • Voor wat voor soort ondernemer is mijn franchiseformule het meest geschikt? En wat is dan het gewenste profiel van mijn franchisenemers?
 • Hoe realiseer ik een sterke, gezamenlijke formule-uitstraling?
 • Hoe bereik ik schaal- en efficiencyvoordelen voor mijn franchisenemers en de formule organisatie?
 • Welke zaken moeten vooral goed geregeld zijn om de franchisenemers de formule met succes te laten toepassen?
 • Op welke onderdelen van de bedrijfsvoering moet ik mijn franchisenemers vooral ondersteunen?
 • Wat betekent dit voor mijn eigen organisatie en mensen?
 • Welk vergoedingensysteem waaronder een franchise fee of royalty kan ik het beste hanteren?
 • Welke zaken zijn bij uitstek van belang om goed te regelen in de overeenkomst met en het handboek voor franchisenemers?

Zodra de uitgangspunten van uw franchiseformule zijn bepaald, reken ik deze desgewenst voor u door. Dit doe ik aan de hand van een op maat gemaakt financieel model. Dit model brengt de verwachte investeringen voor franchisenemer en franchisegever in kaart. Daarnaast biedt het model inzicht in de verwachte financiële effecten van franchising voor uw franchisenemer en voor uw eigen organisatie.

De uitgangspunten van uw franchiseformule en de samenwerking tussen u en uw franchisenemers worden vastgelegd. Afhankelijk van uw wensen en situatie kan vastlegging variëren van een presentatie met steekwoorden tot een gedetailleerd franchise business plan.

Wat als ik al een plan heb opgesteld waarin de opzet van de franchiseformule is omschreven?

Als u al een plan heeft opgesteld voor het opzetten van uw franchiseformule, kan ik dit voor u toetsen. In een compact adviestraject kan ik u zo helpen om uw plan aan te scherpen of bijvoorbeeld de wijze van samenwerking tussen u en uw franchisenemers aan te vullen of te concretiseren.

 

Ontwikkelfase

In de ontwikkelfase help ik u bij het uitwerken en vastleggen van uw franchiseformule. Wat er precies moet worden uitgewerkt en vastgelegd verschilt per formule. Vaste onderdelen zijn echter een franchisehandboek of formulehandboek en een franchiseovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst.

Ik kan het handboek voor u opstellen. Voor het opstellen van uw overeenkomst werken we samen met een van de in franchising gespecialiseerde juristen in mijn netwerk of werk ik samen met uw vaste jurist.

Naast het uitwerken en vastleggen van uw franchiseformule assisteer ik u desgewenst ook bij de operationele voorbereiding op de werving, de start en het begeleiden van uw eerste franchisenemers. Hierbij kan het gaan om het ontwikkelen van een franchisebrochure of het inrichten van een wervingsproces. Maar u kunt ook denken aan andere organisatorische zaken zoals het opzetten van een goed trainingsprogramma voor startende franchisenemers of het ontwikkelen van een sjabloon voor een jaarlijks ondernemingsplan voor uw franchisenemers.

Verder praten over het opzetten van een franchiseformule?

Heeft u hulp nodig om uw franchiseformule op te zetten? Of wilt u eerst meer weten over wat het betekent om uw formule te laten groeien door middel van franchising? Dan helpt Franchiseadviesbureau Van Rijn u graag.

Maurice van Rijn