Franchiseformule opzetten

Wilt u een franchiseformule opzetten en franchisegever worden? Laat u dan adviseren door Franchiseadviesbureau Van Rijn. Met meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten van franchiseorganisaties ben ik u graag van dienst.

Wat is nodig om een succesvolle franchiseformule op te zetten? 

Een goede formule is niet automatisch ook een goede franchiseformule. Voor een succesvolle franchiseformule zijn diverse factoren van belang, van een goede aansluiting tussen franchiseformule en franchisestrategie tot een goede operationele voorbereiding.

 

Een goede aansluiting tussen franchiseformule en formulestrategie

Uw franchiseformule zal alleen succesvol zijn wanneer de toepassing hiervan door uw franchisenemers goed aansluit op uw formulestrategie. Denk hierbij aan zaken als missie, klantbelofte, positionering ten opzichte van concurrenten en uw groeidoelstellingen.

 

Een match tussen franchisenemer en franchiseformule

Uw franchiseformule kan nog zo goed zijn, als u niet samenwerkt met de juiste franchisenemers zal deze niet succesvol zijn.

 

Een optimale organisatie van de samenwerking

Het geheim van succesvolle franchising zit hem vaak in de wijze waarop de samenwerking is georganiseerd. Bij een optimale samenwerking versterken de franchisegever en de franchisenemer elkaar. Er moet dus sprake zijn van synergie oftewel het 1 + 1 = 3 beginsel.

 

Bij een franchiseformule opzetten is ook praktische voorbereiding nodig

Veel franchiseformules richten zich bij de start te snel op het werven van franchisenemers en besteden te weinig aandacht aan operationele voorbereiding. Dit is jammer want dit beperkt de kansen op groei en rendement op langere termijn. Daarom help ik u naast het bepalen van kenmerken en het maken van franchisedocumenten ook bij het voorbereiden op de start van uw franchiseformule.

Advies en ondersteuning bij het opzetten van uw franchiseformule

Bij het opzetten van uw franchiseformule kan ik u op diverse manieren adviseren en ondersteunen. Van het toetsen van uw plannen en het beantwoorden van specifieke vragen tot begeleiding in het volledige proces tot en met de start van uw franchiseformule. Bij dit laatste doorlopen we doorgaans de volgende stappen:

  • bepalen van de kenmerken van uw franchiseformule en uw franchiseorganisatie;
  • uitwerken en vastleggen van uw franchiseformule;
  • voorbereiden van de start van uw franchiseformule.

Het bepalen van de kenmerken van uw franchiseformule en uw franchiseorganisatie

 

Aansluiting op formulestrategie

Het opzetten van een succesvolle franchiseformule start met een blik op uw formulestrategie. Hierbij bepalen we wat strategische uitgangspunten van uw formule en organisatie zoals missie, klantbelofte of groeidoelstellingen betekenen voor uw franchiseformule.

 

Effectieve taakverdeling

Een effectieve taakverdeling is de sleutel tot succesvolle franchising. Franchiseadviesbureau Van Rijn kan u helpen om een samenwerking te organiseren waarbij u en uw franchisenemers elkaar versterken. Hierbij behandelen we alle relevante onderdelen van uw franchiseformule, van de bedrijfsvoering van de franchisenemers tot wat dit betekent voor uw eigen organisatie.

 

Het ideale profiel van een franchisenemer

Op basis van de kenmerken van uw franchiseformule bepalen we het ideale profiel van uw franchisenemer. Hierbij is niet alleen van belang wat iemand kan of wat iemands ervaring is. Het gaat er misschien nog wel meer om wat een mogelijke franchisenemer zoekt in een commerciële samenwerking en wat zijn of haar ondernemersambities zijn.

 

Franchise fee en overige vergoedingen

Een goede franchise fee moet passen bij uw formule, uw organisatie en uw franchisenemer. Daarnaast moet rekening worden gehouden met concurrerende franchiseformules. Ook is het verstandig om te kijken hoe de franchise fee tegelijk de groei van uw franchisenemers als die van uw organisatie kan bevorderen. Deze twee zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot slot is het van belang dat u de hoogte en het systeem van uw franchisevergoedingen goed kunt uitleggen aan uw franchisenemers. Daarom is het goed om de hoogte van uw franchise fee en overige vergoedingen professioneel te onderbouwen. Graag help ik u om een vergoedingensysteem te ontwikkelen waarmee u zowel de groei van uw franchisenemers als de verdere ontwikkeling van uw formule stimuleert.

 

Financiële verwachtingen voor franchisegever en franchisenemer

Het werken met de franchiseformule moet zowel voor u als uw franchisenemer winstgevend zijn. Graag geef ik u hierbij advies. Hierbij maak ik doorgaans gebruik van een rekenmodel waarin de we bepaalde kenmerken van uw franchiseformule verwerken. Op deze wijze kunnen we de effecten hiervan op het te verwachten financiële resultaat inschatten en desgewenst bepaalde kenmerken bijsturen.

 

Franchiseformuleplan

Om richting te geven aan de uitwerking en introductie van uw franchiseformule, stel ik doorgaans een franchiseformuleplan op. Of dit gebeurt en hoe uitgebreid deze is, hangt af van uw wensen en omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u zelf al een plan heeft ontwikkeld. In een dergelijk geval kan ik adviseren over de reeds door u geformuleerde uitgangspunten.

Uitwerken en vastleggen van uw franchiseformule

Wanneer u een franchiseformule gaat starten heeft u specifieke franchisedocumenten nodig zoals een franchisehandboek, een franchiseovereenkomst en informatie voor kandidaat-franchisenemers. De tweede stap in het opzetten van uw franchiseformule is daarom het uitwerken en vastleggen hiervan. Graag help ik u met het opstellen van noodzakelijke en gewenste franchisedocumenten.

 

Het franchisehandboek

Met een goed franchisehandboek stimuleert u dat franchisenemers uw formule optimaal toepassen. Bovendien geeft u zo kandidaat-franchisenemers een professionele indruk van uw franchiseformule. Franchiseadviesbureau Van Rijn stelt graag een professioneel formulehandboek voor u op. Wilt u het handboek liever volledig zelf schrijven dan geef ik u graag advies of een training hoe u uw handboek kunt opstellen.

 

De franchiseovereenkomst

Samen met uw vaste jurist of een van de in franchising gespecialiseerde juristen uit mijn netwerk, stel ik een franchiseovereenkomst voor u op die een goed beeld geeft van uw franchiseformule en de samenwerking tussen u en uw franchisenemer.

De franchiseovereenkomst sluit vanzelfsprekend aan op relevante wetgeving voor franchising zoals de Wet franchise. Daarnaast zorgen we desgewenst voor aanvullende juridische documenten of een handige leeswijzer voor kandidaat-franchisenemers. In deze leeswijzer worden de artikelen van uw franchiseovereenkomst in eenvoudige taal uitgelegd.

 

Precontractuele informatie

Sinds de invoering van de Wet franchise op 1 januari 2021 bent u verplicht om specifieke informatie over uw franchiseformule te verstrekken aan kandidaat-franchisenemers. Om hier goed aan te voldoen kan ik u helpen met het opstellen van een Precontractueel Informatie Document. Met dit document helpt u uw franchisenemers om weloverwogen franchisenemer te worden van uw franchiseformule.

Voorbereiden op de start van uw franchiseformule

Een goede start van zowel franchisenemer als franchisegever is in meerdere opzichten goed voor de groei van uw franchiseformule. Om uw franchiseformule goed op te zetten is daarom ook nog een derde stap nodig namelijk het voorbereiden op de start. Het gaat hierbij zowel om de start van uw eerste franchisenemers als uw eigen start als franchisegever. Zo kan het nodig zijn dat u instrumenten inzet voor het werven en selecteren van franchisenemers. Of dat u een draaiboek ontwikkelt voor een startende franchisenemer. En wellicht gaat het in uw situatie ook om het ontwikkelen van een training voor startende franchisenemers, het werven van een franchise manager of het kunnen sturen op management informatie. Of om juridische organisatie waaronder het oprichten van een franchise BV zodat u uw eigen beheer activiteiten scheidt van uw franchiseactiviteiten.

Wat voor activiteiten het ook betreft, graag geef ik u advies en hulp bij het voorbereiden van de start van uw franchiseformule.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het opzetten van uw franchiseformule en hoe Franchiseadviesbureau Van Rijn u hierbij kan helpen? Neem dan contact met mij op.

franchiseadviseur