Wilt u een franchiseformule starten en franchisegever worden? Franchiseadviesbureau.nl helpt u om een sterke basis te leggen onder uw franchiseformule, zodat u succesvol van start gaat als franchisegever.

Wat is franchising?

Franchising is een systeem voor de afzet van producten of diensten waarbij twee zelfstandige partijen, de franchisegever en de franchisenemer, met elkaar samenwerken op basis van een zakelijk concept (de formule).

De franchisenemer past de formule toe conform de adviezen, richtlijnen en instructies van de franchisegever. De franchisegever is verantwoordelijk voor het beheren van de formule en het ondersteunen van de aangesloten franchisenemers.

Hoe we u helpen om uw franchiseformule te starten

Franchiseadviesbureau.nl helpt u graag bij het starten met franchising. Zo geven we u graag advies over franchising als strategie en geven we advies en ondersteuning bij het opzetten en starten van uw franchiseformule.

 

Advies bij de keuze voor franchising

Bent u benieuwd of franchising de juiste strategie is voor uw organisatie? Dan geven wij u graag deskundig en objectief advies. U kunt kiezen voor een adviestraject of starten met een workshop, waarin u op een laagdrempelige manier kennismaakt met onze dienstverlening.

Wilt u meer weten over franchising? Dan kunt u kiezen voor de Workshop Franchising.

Wilt u beter inzicht in de haalbaarheid van franchising en tevens kijken naar de meerwaarde hiervan voor uw organisatie? In de Workshop Starten met franchising krijgt u nog beter inzicht in de haalbaarheid en inzicht in de wenselijkheid van franchising voor uw organisatie.

 

De strategie van uw franchiseformule

In de strategiefase bepaalt u de strategische uitgangspunten van uw franchiseformule. Hierbij kunt u denken aan formulemarketing aspecten zoals doelgroep en groeiambitie maar ook aan uitgangspunten voor uw franchisestrategie zoals of u hard of soft franchising hanteert en hoeveel franchise vestigingen versus eigen vestigingen u voorziet.

 

Het profiel van uw franchisenemer

U kunt geen goed product verkopen of dienst leveren zonder dat u weet wie u klantendoelgroep is. Ditzelfde geldt voor franchising; u kunt geen goede franchiseformule opzetten zonder dat u weet voor wie u deze ontwikkelt. Voordat u start met het uitwerken van uw franchiseformule, zult u dus een beeld moeten hebben van uw franchisenemersdoelgroep. U bepaalt de doelgroep van uw franchisenemer door het opstellen van een profiel van uw ideale franchisenemer.

 

Bepalen en uitwerken van samenwerkingsafspraken tussen franchisegever en franchisenemer

Omdat u gaat samenwerken met franchisenemers, is het vooral van belang dat u heldere samenwerkingsafspraken opstelt tussen u en uw franchisenemers. Dit kunt u onder meer doen door taken te verdelen op formule-onderdelen zoals verkoop, inkoop, marketing, personeelsbeleid, ICT en administratie. Daarnaast gaat het om organisatorische aspecten zoals overleg met uw franchisenemers en training van franchisenemers en eventueel hun personeel.

Zodra de inhoudelijke kenmerken van uw franchiseformule bekend zijn, bepaalt u het franchisevergoedingensysteem waaronder het vaststellen van de franchise fee en eventuele andere formulevergoedingen voor franchisenemers.

 

Het vastleggen van uw franchiseformule

Zijn de kenmerken van uw franchiseformule duidelijk? Dan moet u de franchiseformule en de samenwerking met uw franchisenemers gaan vastleggen. Zonder deze vastlegging weten uw franchisenemers niet hoe zij uw formule moeten toepassen of hoe de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer eruit ziet.

U legt uw franchiseformule vast door middel van het opstellen van diverse franchisedocumenten zoals een franchisehandboek, franchiseovereenkomst, franchisebrochure en overige documenten zoals een Precontractueel Informatiedocument voor kandidaat-franchisenemers.

We helpen u niet alleen met advies maar bieden ook praktische ondersteuning. U kunt hierbij denken aan hulp bij het opstellen van uw (online) franchisehandboek en uw franchiseovereenkomst.

 

Hulp bij de start van uw franchiseformule

Wij helpen u graag om uw franchiseformule succesvol te lanceren. Dit doen we onder meer door uw organisatie voor te bereiden op uw start als franchisegever. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van tools om franchisenemers te kunnen coachen. Of door u te helpen bij de werving, selectie en start van franchisenemers.

Verder praten over het starten van uw franchiseformule?

Wilt u meer weten over het starten van een franchiseformule? Of bent u benieuwd of franchising een goede strategie is voor uw bedrijf of formule? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking.

franchise adviesbureau; franchise adviseur