Zoekt u een stevige en verbindende gespreksleider met ruime ervaring in het begeleiden van overleg tussen franchisegever en franchisenemers? Met meer dan 20 jaar ervaring als moderator en voorzitter van overlegorganen, help ik u graag.

Gespreksleider, moderator, voorzitter van franchiseoverlegorganen

Als gespreksleider van uw franchiseraad of ander overlegorgaan tussen u en uw franchisenemers, zorg ik voor een professionele en constructieve wijze van overleg. Dit heeft de volgende voordelen voor u en uw franchisenemers:

  • u bent minder tijd kwijt aan voorbereiding voorafgaande aan overleg;
  • franchisegever en franchisenemers kunnen zich concentreren op de inhoudelijke (formule en organisatie)aspecten van het overleg;
  • een goede voortgang inclusief tijdbewaking agenda tijdens het overleg;
  • bewaking en bevordering van een ordentelijke overlegstructuur en -cultuur inclusief constructieve houding en gedrag tijdens overleg.

Meer weten over begeleiding van uw franchiseoverleg?

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over het voorzitten of leiden van uw franchiseoverleg in de rol van gespreksleider of moderator? Dan ga ik graag vrijblijvend met u in gesprek.

franchise adviesbureau; franchise adviseur