Bent u franchisegever? Dan heeft u waarschijnlijk al veel gehoord over de Wet franchise, die op 1 januari 2021 van kracht is geworden. In dit artikel geef ik 5 tips hoe u als franchisegever kunt inspelen op de Wet franchise.

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact met mij op.

wet franchise franchisegever

Tip 1: Maak een Precontractueel Informatie Document 

De Wet franchise geeft aan dat u kandidaat-franchisenemers specifieke informatie moet verstrekken voordat u een franchiseovereenkomst met hen aangaat. Een handige manier om op efficiënte wijze te voldoen aan uw informatieplicht in deze zogenaamde ‘precontractuele fase’, is het opstellen van een Precontractueel Informatie Document.

In een Precontractueel Informatie Document geeft u kandidaat-franchisenemers informatie over uw franchiseformule, uw organisatie en het beoogde vestigingspunt. Door een sjabloon te maken heeft u een standaard document, dat u voor elke kandidaat-franchisenemer opnieuw kunt gebruiken. Aan dit sjabloon voegt u per kandidaat-franchisenemer de benodigde individuele aspecten toe. U zult zien dat dit uw proces van informatie geven aan kandidaat-franchisenemers veel efficiënter en effectiever maakt.

 

Tip 2: Maak optimaal gebruik van franchiseoverleg 

Door de Wet franchise verbetert de positie van de franchisenemer ten opzichte van de franchisegever. Gevolg hiervan is wel dat u uw formulebeleid nog beter moet uitleggen en niet zomaar eenzijdig kunt opleggen.

Als u nog niet regelmatig overlegt met uw franchisenemers, is de Wet franchise een goede aanleiding om dit wel te gaan doen. U zult bijvoorbeeld de wijzigingen die u doorvoert in uw franchiseovereenkomst moeten uitleggen. Daarna zult u baat hebben bij overleg om franchisenemers actiever te betrekken bij verdere ontwikkeling van uw franchiseformule.

Voor grotere franchiseorganisaties is de Wet franchise aanleiding om te gaan werken met een vertegenwoordigend orgaan dat namens de groep franchisenemers overlegt met de franchisegever. Zo kunt u straks in situaties waarin sprake is van instemmingsrecht van franchisenemers, een meerderheid van stemmen regelen door instemming van het vertegenwoordigend orgaan.

Overlegt u al met franchisenemers via een Vereniging van franchisenemers of ander vertegenwoordigend orgaan, dan is het met de komst van de Wet franchise nog belangrijker geworden dat dit overleg professioneel gebeurt. Denk hierbij aan het geven van een vergadertraining aan ondernemersleden van een franchiseraad of het gebruik maken van een externe voorzitter bij vergaderingen.

 

Tip 3: Onderbouw de wijzigingen in uw franchiseovereenkomst

De Wet franchise leidt er toe dat er een nieuwe balans moet worden gevonden tussen verbetering van de positie van franchisenemers en de slagvaardigheid van een franchiseformule.

Bescherming van de positie van een franchisenemer mag niet leiden tot een stuurloze formule. Daarom zult u in uw franchiseovereenkomst nadere afspraken willen maken over bijvoorbeeld instemmingsrecht en de wederzijdse verantwoordelijkheden.

Zorg voor een goede onderbouwing van de wijzigingen in uw franchiseovereenkomst. Sommige aanpassingen zullen vooral het individuele belang van een franchisenemer dienen. Andere wijzigingen zullen ervoor moeten zorgen dat de formule zich blijft ontwikkelen, in het belang van alle aangesloten franchisenemers.

 

Tip 4: Benut uw franchisehandboek

De Wet franchise bepaalt dat u kandidaat-franchisenemer en franchisenemers moet (blijven) informeren over uw formule en wijzigingen in uw formule. Het franchisehandboek is de plek waarin u uw franchisenemers gedetailleerd informeert over uw formule. Door de invoering van de Wet franchise is een goed franchisehandboek dus nog belangrijker geworden.

Graag wijs ik er op dat het bij het aanpassen van een handboek in het kader van de Wet franchise niet alleen gaat om toelichtingen voortvloeiend uit nieuwe bepalingen in de overeenkomst, zoals goodwill of instemmingsrecht. Uw franchisehandboek zal een compleet beeld moeten geven van uw rol als franchisegever. Dus ook van de zorgplicht die u heeft als franchisegever.

 

Tip 5: Gebruik een Franchise Informatie Systeem

De begrippen goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap zullen in de komende jaren steeds vaker van belang zijn, zowel commercieel als juridisch gezien. Voor de franchisegever betekent de Wet franchise onder meer dat er extra wordt gelet op zijn zogeheten zorgplicht ten opzichte van de franchisenemer. Kort gezegd houdt dit in dat de franchisegever de franchisenemer advies moet geven en bijstand moet verlenen. Relevant in dit verband is ook dat steeds meer franchiseformules hard franchising als samenwerkingsvorm hanteren. De Wet Franchise gaat uit van het principe: hoe harder de franchising, hoe groter de zorgplicht van de franchisegever.

In een Franchise Informatie Systeem legt u per franchisenemer nauwkeurig vast hoe de franchiseonderneming er uit ziet en hoe deze presteert maar ook hoe u uw franchisenemer ondersteunt. Hierdoor kunt u een Franchise Informatie Systeem gebruiken om uw status van goed franchisegever zichtbaarder te maken en beter inzicht te geven in uw zorgplicht.

Heeft u ooit te maken gehad met een geschil met een franchisenemer? Dan weet u wellicht al dat het goed is als u aan kunt geven dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Maar er zijn meer redenen waarom een Frachise Informatie Systeem een goed instrument is. Zo kunt u kandidaat-franchisenemers laten zien hoe professioneel u omgaat met het ondersteunen van franchisenemers. Daarnaast kunt u het systeem gebruiken bij het inwerken van formule coaches of andere nieuwe medewerkers die uw franchisenemers begeleiden en ondersteunen.

Meer weten hoe u goed inspeelt op de Wet franchise?

Bent of wordt u franchisegever en wilt u meer weten over wat de Wet franchise voor u betekent? Vraag dan hieronder de gratis Whitepaper aan of neem direct contact met mij op voor advies op maat.