Wat is franchising eigenlijk? Graag geef ik u hier een inleiding. Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact op.

Definitie van franchising

Franchising is een systeem voor de afzet van goederen of diensten en een samenwerkingsvorm tussen twee partijen, de franchisegever en de franchisenemer. De franchisegever stelt tegen vergoeding zijn handelsnaam en zijn exploitatieconcept, samen genoemd de franchiseformule, ter beschikking aan de franchisenemer.

Belangrijke begrippen in franchising

 

De franchisenemer

De franchisenemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van franchise verkrijgt op het toepassen van een formule (de franchiseformule).

 

De franchisegever

Er zijn altijd twee partijen betrokken in franchising. Naast een franchisenemer is er ook een franchisegever. Deze franchisegever is eigenaar van de formule en de hieraan verbonden intellectuele eigendomsrechten en knowhow.

 

De franchiseformule

Om een goed beeld te krijgen van wat een franchiseformule eigenlijk is, geef ik eerst aan wat een formule is. Een formule kunt u zien als een methode voor het exploiteren van een onderneming of deel van een onderneming. Daarom spreekt men ook wel van de term exploitatieconcept, zakelijk concept, business systeem of business model. Wanneer een formule wordt toegepast door een franchisenemer, noemen we dit een franchiseformule.

 

De franchiseonderneming

Een franchisenemer is zelfstandig ondernemer en past de franchiseformule toe in zijn of haar onderneming. Om deze reden wordt deze onderneming ook wel franchiseonderneming genoemd.

 

De franchiseovereenkomst

De franchisenemer gaat een franchiseovereenkomst aan met de franchisegever. In deze overeenkomst worden de belangrijkste wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. U vindt in de franchiseovereenkomst onder meer informatie over de franchiseformule en spelregels met betrekking tot uniformiteit en kwaliteit. Ook wordt in de franchiseovereenkomst aangegeven op welke gebieden de franchisegever de franchisenemer ondersteunt.

 

Het franchisehandboek

In het franchisehandboek vindt een franchisenemer informatie over hoe hij of zij de franchiseformule optimaal toepast. Enerzijds kunt u het handboek zien als een operationele handleiding, anderzijds gaat het handboek nader in op de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer.

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren in franchising?

 

De kracht van de formule

Een goede franchiseformule begint met een sterke formule. Wanneer een formule aantrekkelijk is voor klanten is deze ook aantrekkelijk als franchiseformule voor een franchisenemer.

 

Het ondernemerschap van de franchisenemer

Een franchiseformule maakt gebruik van het ondernemerschap van de franchisenemer. Omdat een ondernemer zelf investeert kan de formule sneller groeien. En omdat een ondernemer voor eigen rekening en risico zijn franchiseonderneming exploiteert, is het rendement in veel gevallen hoger dan vestigingen die door een filiaalmanager worden gerund.

 

De samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer

Franchising is naast distributievorm bovenal een samenwerkingsvorm. Toch wordt het aspect samenwerking en het belang hiervan nogal eens onderschat. IN het verleden zijn ook goede formules nogal eens slachtoffer geworden van een gebrekkige samenwerking tussen de franchisegever en franchisenemer. Daarom is het van belang om bijvoorbeeld de communicatie en het overleg tussen franchisegever en franchisenemers, professioneel te organiseren.

De Wet franchise

Vanaf januari 2021 is er voor franchising ook eigen wetgeving van kracht, in de vorm van de Wet franchise. De belangrijkste doelstelling van de wetgeving is dat de positie van de franchisenemer ten opzichte van de franchisegever in algemene zin verbetert. Dit uit zich onder meer in verplichtingen voor franchisegevers ten aanzien van informatieverstrekking aan franchisenemers en ten aanzien van overleg tussen franchisegever en franchisenemers.

Meer weten over franchising?

Wilt u meer weten over franchising bijvoorbeeld omdat u vragen heeft over het starten van een franchiseformule? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van franchising voor uw bedrijf.

franchise adviesbureau; franchise adviseur