Categorieën

Bent u er voor uw franchisenemers in de Corona crisis?

De Corona crisis stelt franchisegevers en franchisenemers voor nieuwe uitdagingen.Hoe gaat u hier mee om als franchisegever?

In dit artikel geef ik u een aantal tips voor maatregelen waarmee u uw franchisenemers voor zover mogelijk extra ondersteuning kunt geven in deze bijzondere periode.

 

Bijzondere tijden vragen om bijzondere bijstand

Niemand heeft een situatie als deze eerder meegemaakt. Er is waarschijnlijk geen enkele franchiseovereenkomst of franchisehandboek die rekening heeft gehouden met wat we nu meemaken. Omdat de huidige situatie zo uniek is, vraagt deze om extra en bijzondere ondersteuning van uw franchisenemers.

 

Hoe kan ik als franchisegever mijn franchisenemers extra ondersteunen in de Corona crisis?

Onderstaand ziet u een aantal mogelijke ondersteunende maatregelen die al door flink wat franchiseorganisaties worden gehanteerd. Wellicht zit er ook een maatregel bij waar u nog niet aan heeft gedacht.

 

1. Persoonlijke aandacht

Met stip op 1 als het gaat om ondersteuning in een crisis situatie dus ook in de huidige situatie, is het geven van extra persoonlijke aandacht aan uw franchisenemers.

Persoonlijke aandacht van zowel de buitendienst als de directie, werkt in een crisis-situatie erg positief. Dit gaat allereerst om het geven van extra aandacht. Zijn de franchisenemer en zijn familie gezond? Hoe gaat het met zijn of haar bedrijfsvoering? Zijn er nijpende financiële, operationele of andere problemen? Heeft u voldoende persoonlijk contact? Heeft u gedacht aan het sturen van een bloemetje of attentie als uw franchisenemer tijdelijk moest sluiten en weer open mag?

Uw franchisenemers moeten ervaren dat u er voor hen bent, dat u boven op de bal zit en dat u er alles binnen uw mogelijkheden aan doet om hen te helpen. En dat u met hen meeleeft.

 

2. Extra operationele ondersteuning

Om uw franchisenemers te helpen om zo adequaat mogelijk in te spelen op de huidige bijzondere omstandigheden, kunt u diverse kleine of grote operationele maateregelen nemen.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden in uw formule kunt u hierbij denken aan:

 • Een centraal Corona coördinatie team bestaande uit minimaal twee personen.
 • Een wekelijkse video livestream met ondernemers en franchise managers om de laatste ontwikkelingen, inzichten en tips op het gebied van Corona en bedrijfsvoering met elkaar te delen.
 • Speciale marketing acties die klanten en potentiële klanten duidelijk maken dat uw franchisenemers zich houden aan de Corona-maatregelen en alle mogelijke voorzorgen hebben genomen om besmetting met het virus te voorkomen. Bedenk hierbij: hoe veiliger het gevoel bij klanten, hoe beter dit is voor de omzet van uw franchisenemers.
 • Signalering en duiding bij communicatie van relevante instanties zoals RIVM en brancheverenigingen zoals InRetail en Koninklijke Horeca Nederland.
 • Hulp bij het aanvragen of verlengen van bijzondere bijstandsregelingen bij overheid of banken (coördinatie team).
 • Tips voor klantencontact en levering van producten en/of diensten, specifiek afgestemd op uw formule.
 • Schoonmaak- en desinfectierichtlijnen afgestemd op uw formule-interieur of -inventaris.

Wanneer uw franchisenemers noodgedwongen nog gesloten zijn, is uw instrumentarium uiteraard erg beperkt. Het beste wat u dan wel kunt doen is achter de schermen werken aan extra promotie activiteiten en additionele gezondheidsbeschermende maatregelen rondom de heropening van vestigingen.

 

3. Soepelheid in nakoming formule-afspraken

Uw franchiseovereenkomst en handboek hebben (begrijpelijk) niet voorzien niet in een situatie als waar we ons nu in bevinden. Wanneer de bedrijfsvoering van uw franchisenemers in het geding komt bij het vasthouden aan vastgelegde instructies of richtlijnen, is het wellicht nodig om tijdelijk soepel om te gaan met sommige afspraken. Logisch denken met oog voor de belangen van klant en ondernemer is dan het voornaamste advies. Daarnaast mag er geen sprake zijn van willekeur en het zomaar loslaten van afspraken. Een paar tips:

 • Toestaan van tijdelijk betrekken van artikelen bij vreemde leveranciers, indien contractleveranciers niet (tijdig) kunnen leveren.
 • Toestaan van afwijkingen op richtlijnen die in normale tijden logisch zijn maar in tijden van Corona in een ander licht moeten worden geplaatst.

 

4. Tijdelijke of permanente aanpassing van de franchiseformule

Afhankelijk van uw branche of formule kan het nodig zijn om tijdelijk of zelfs permanent aanpassingen door te voeren in uw franchiseformule.

Zo zien we dat de Corona crisis ervoor zorgt dat online verkoop voor retailformules een nog belangrijker onderdeel wordt van de formule. Bij formules in de dienstverlening zien we dat creatief gebruik van online video om klanten te adviseren en online seminars om klanten te informeren en te werven een blijvend onderdeel kan zijn van het franchisesysteem.

Slim gebruik van technologie verbetert de performance van uw franchiseformule op lange termijn. Zo biedt de crisis dus ook kansen om uw formule te moderniseren en slagvaardiger te maken.

 

5. Hoe zit het met financiële support?

Indien de bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd door tijdelijke sluiting of een zeer sterk teruggelopen omzet als gevolg van de Corona crisis, kan tijdelijke financiële support van franchisenemers een optie zijn. Een franchisenemer werkt natuurlijk voor eigen rekening en risico. Als franchisegever bent u hiertoe dus contractueel niet verplicht. Commercieel gezien is het echter van groot belang dat uw franchiseondernemers de crisis overleven en uw netwerk van vestigingen overeind blijft. Financiële ondersteuning kan daarom zeker een overweging zijn.

De financiële support kan op verschillende manieren plaats vinden. U kunt denken aan:

 • Tijdelijke opschorting of verlaging van de franchise fee, zeker als deze een hoge vaste component kent (onafhankelijk van omzet).
 • Tijdelijke opschorting of verlaging van huur (wanneer u hoofdhuurder of eigenaar van panden bent) of hulp bij bemiddeling met verhuurders van franchisevestigingen.
 • Sponsoring van of korting op centraal of lokaal geïnitieeerde speciale marketing acties.
 • Bemiddeling bij het maken van aanvullende afspraken over tijdelijke verlaging rente- en aflossingen financieringen bij arrangementsbanken.

Uiteraard kan financiële ondersteuning alleen plaats vinden na goede analyse van de financiële impact bij getroffen franchisenemers en zolang deze niet de continuïteit van de franchiseorganisatie als geheel in gevaar brengt. Wanneer de omzet bij franchisenemers sterk daalt zullen namelijk in veel gevallen ook de inkomsten van franchisegevers sterk dalen.

 

Samen sterk

Het zal u niet verbazen; de populaire Social media hashtag #samensterk is een van de belangrijkste motto’s in franchising. Het bundelen van krachten op basis van een sterke formule en onderlinge samenwerking is een belangrijke drijfveer voor veel ondernemers om franchisenemer te worden. Een franchisenemer maakt deel uit van een franchiseorganisatie en staat er dus niet alleen voor. Het is daarom niet gek dat het franchisemodel juist tijdens de Corona crisis extra haar waarde kan bewijzen.

We zullen nog langere tijd te maken hebben met bijzondere en soms zeer lastige marktomstandigheden. Het duurt immers nog wel even voordat er een medicijn en vaccin tegen het Corona virus zijn gevonden.

In de tussentijd zult u uw franchisenemers waar nodig extra en bijzondere ondersteuning moeten blijven geven. Vergeet hierbij niet de noodzaak voor persoonlijke aandacht voor uw franchisenemers. Franchisegever en franchisenemers zullen immers intensief samen moeten optrekken om alle uitdagingen het hoofd te bieden.

Advies op maat nodig?

Voor elke franchiseformule is de impact van de Corona crisis natuurlijk anders. Wilt u advies op maat om zo adequaat mogelijk in te kunnen spelen op de huidige bijzondere omstandigheden? Neem dan gerust een keer contact op. Een eerste gesprek en uitwisseling van ideeën is altijd kosteloos.

Maurice van Rijn