Franchise overleg

Op zoek naar een adviseur die u helpt bij het opzetten of begeleiden van uw franchise overleg? Dan help ik u graag.

 

Opzetten van franchise overleg

Bij het opzetten van overleg tussen franchisegever en franchisenemers is van belang dat beiden er baat bij hebben. Net als bij vergaderingen in een bedrijf geldt dat vergaderen om het vergaderen dodelijk is voor de productiviteit. Maar hoe zorg je ervoor dat zowel franchisegever als franchisenemer de meerwaarde van overleg begrijpt en benut?

Intake

We starten met een blik op de bestaande overlegstructuur voor zover aanwezig. Daarnaast kijk ik naar uw organisatie, de reeds gemaakte afspraken over overleg tussen u en uw franchisenemers en uw doelen en wensen met betrekking tot het franchise overleg.

Omdat uw franchisenemers belang hebben bij optimaal overleg, spreek ik meestal ook met een of meer franchisenemers in deze fase.

Advies

Op basis van uw situatie en de doelen en wensen van u en uw franchisenemers, geef ik u een advies voor een nieuwe of gewijzigde overlegstructuur.

Implementatie

Bij implementatie of aanpassing van de overlegstructuur kunt u denken aan:

  • Het opstellen van afspraken over overleg en besluitvorming tussen u en de franchisenemers cq. een Vereniging van franchisenemers.
  • Het aanpassen van de overlegstructuur of herzien van de werkwijze met betrekking tot overleg.
  • Het oprichten van overlegorganen zoals een Franchiseraad.
  • Het verbeteren van het samenspel tussen de diverse overlegorganen.
  • Het opstellen of verbeteren van vergaderreglementen voor overlegorganen.

Desgewenst helpen we franchisenemers met het oprichten van een Vereniging van franchisenemers, waaronder het ontwikkelen van Statuten in samenwerking met een deskundige notaris.

 

Het begeleiden van franchise overleg

Heeft u behoefte aan begeleiding van overleg met uw franchisenemers? Dan kan ik de rol van technisch voorzitter vervullen. Hierbij neem ik u de procedurele kant van het overleg uit handen zodat u en uw franchisenemers zich kunnen concentreren op de inhoud. Daarnaast bewaak ik de professionaliteit en meerwaarde van het overleg voor zowel u als uw franchisenemers.

Meer weten?

Wilt u weten wat Franchiseadviesbureau Van Rijn voor u kan betekenen als het gaat om franchise overleg? Graag bespreek ik de mogelijkheden.

Maurice van Rijn