Franchisegever worden

Wilt u franchisegever worden door van uw formule een franchiseformule te maken? Denkt u na over franchising als manier om uw formule te laten groeien? Franchiseadviesbureau Van Rijn helpt u graag om succesvol te starten als franchisegever.

Advies en ondersteuning

Het kiezen voor franchising als groeistrategie voor uw formule verdient een zorgvuldige voorbereiding en analyse. Graag geef ik u inzicht in wat franchising kan betekenen voor uw formule en help ik u bij het maken van een bewuste keuze om wel of geen franchiseformule te ontwikkelen.

 

Wat betekent franchisegever worden voor uw organisatie?

Als franchisegever krijgt u te maken met een nieuwe rol en bijbehorende verantwoordelijkheden voor uw eigen organisatie. Zo is commercieel gewenst (en inmiddels ook wettelijk vastgelegd) dat een franchisegever advies en bijstand aan franchisenemers moet verlenen. Verder zult u te maken krijgen met wellicht voor uw nieuwe activiteiten zoals het werven van franchisenemers en het overleggen met franchisenemers. Daarom is het goed om eerst te kijken wat het betekent om een franchiseformule te starten voordat u met de uitwerking hiervan begint.

Franchiseadviesbureau Van Rijn heeft al vele formules geholpen om succesvol franchisegever te worden. Ik kan u helpen om snel een goed beeld te krijgen van de impact van franchising op uw formule en uw organisatie. Met het verkregen inzicht legt u een stevig fundament onder de start van uw franchiseformule. Tevens kunt u hierdoor nog in een vroegtijdig ontwikkelstadium eventueel besluiten om geen franchisegever of om nu nog geen franchisegever te worden.

 

Wel of geen franchisegever worden, wenselijkheid en haalbaarheid

Voor een goede formule kan franchising een uitstekende manier zijn om snel te groeien. Echter, er zijn meerdere manieren voor een formule om te groeien. Daarnaast is niet elke formule geschikt als franchiseformule.

Franchiseadviesbureau Van Rijn helpt u om te bepalen of franchising een goede strategie is voor uw formule. Dit doen we door in te zoomen op de wenselijkheid en haalbaarheid van franchising. In veel gevallen is het doorlopen van een eenvoudige checklist voldoende. Soms kunnen echter strategische, financiële of organisatorische aspecten een rol spelen. In deze situaties is diepgaander onderzoek nodig.

 

Bent u klaar voor franchising?

Als blijkt dat franchising inderdaad een goede strategie is voor uw formule, betekent dit nog niet dat u morgen al moet starten met uw franchiseformule. Voordat u van start gaat, inventariseer ik graag samen met u wat er nodig is om succesvol te starten als franchisegever.

 

Is uw formule klaar voor franchising?

Ook wanneer uw formule geschikt is voor franchising, moeten er in veel gevallen nog een aantal processen of systemen aangepast of ontwikkeld worden. Dit om de formule geschikt te maken voor exploitatie door een franchisenemer. Ik help u graag om te inventariseren wat er nodig is en om hierbij prioriteiten te bepalen.

 

Is uw organisatie klaar voor franchising?

Uw organisatie is uiteraard nog niet ingericht op een rol als franchisegever. Dit moet wel gebeuren. Zo zult u straks nieuwe franchisenemers moeten werven. Ook zult u uw franchisenemers moeten adviseren bij het starten en exploiteren van hun franchiseonderneming. Afhankelijk van uw franchiseformule krijgt u bovendien te maken met zaken als gezamenlijke promotie, het ondersteunen van lokale promotie en overleg met franchisenemers. Graag help ik u om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, zodat u en uw franchisenemers straks optimaal van start kunnen gaan.

Verder praten over franchisegever worden?

Wilt u persoonlijk kennismaken en verder praten over de mogelijkheden van franchising voor uw formule? Neem dan gerust contact op.

franchise adviseur Maurice van Rijn